Om forfatterne

Denne siden er om forfatterne av andreutgaven av Testing Treatments.

Imogen Evans praktiserte som lege og underviste medisinstudenter i Canada og Imogen EvansStorbritannia før hun begynte som medisinsk journalist i The Lancet, hvor hun opplevde skamløse forsøk fra enkelte farmasøytiske firma og forskere på å økonomisere sannheten ved å forsøke å forvri eller pynte på sine forskningsfunn. Fra 1996 til 2005 arbeidet hun for Medical Research Council, den siste tiden med forskningsetikk, og har representert den britiske regjeringen i Europarådets Biomedisinske Forskningstiske kommité. Hun jobber nå freelance.

 

Hazel Thornton, etter å ha undergått en rutinemessig mammografi, ble invitert til å Hazel Thorntondelta i en klinisk studie, men den tvilsomme kvaliteten og mangelfulle pasientinformasjonen gjorde at hun takket nei. Dette fikk henne derimot til å innse at hun, som legperson, burde være en aktiv deltaker i søken etter forbedring for hennes behandling og ikke en mer eller mindre passiv mottaker av omsorg. Dette bidro til at hun begynte å arbeide for at allmennheten skal engasjere seg i at forskningsresultater skal ha relevans for pasientene. Hun skriver og holder mange foredrag om dette temaet.

 

Iain Chalmers praktiserte som lege i Storbritannia og Palestina før han ble forskerIain Chalmers innen helsefag og leder av National Perinatal Epidemiology Unit. I 1992, ble han den første lederen for the UK Cochrane Centre, som inkallet til møtet hvor det internasjonale Cochrane Collaboration ble inviet. Siden 2003 har han koordinert the James Lind Initiative som fremmer bedre forskning for å bedre helsevesenet, spesielt via større involvering fra allmennheten i forskning. Han koordinerer utviklingen av Testing Treatments interactive og redigerer The James Lind Library.

 

Paul Glasziou er en forsker og allmennpraktiserende lege som bekymrer seg for Paul Glaszioudistansen mellom funn i forskning av høy kvalitet og hverdagslig klinisk praksis. I sitt arbeid fokuserer han på å identifisere og fjerne barrierene for å redusere denne distansen. Han er forfatter av flere bøker som promoterer bruk av forskning for å forbedre valg og beslutninger innen helsevesenet, og han redigerte BMJ sin tidsskrift Evidence-Based Medicine i mange år. Fra 2003 til 2010 var han leder for the Centre for Evidence-Based Medicine in Oxford. Siden Juli 2010 har han vært ansatt ved National Health and Medical Research Council Australia og er Fellow ved Bond University, Queensland.