Hva betyr ”signifikant forskjell” mellom behandlinger?

Dette er et vanskelig spørsmål, for ”signifikant forskjell” kan ha flere betydninger. Det kan vise til en forskjell som har en praktisk betydning for pasienten. Når forfattere av forskningsrapporter skriver at de finner en ”signifikant forskjell”, refererer de imidlertid ofte til ”statistisk signifikans”. Og ”statistisk signifikante forskjeller” er ikke nødvendigvis ”signifikante” eller viktige i den alminnelige betydningen av ordet. En forskjell mellom behandlinger som sannsynligvis ikke skyldes tilfeldigheter – ”en statistisk signifikant forskjell” – kan ha liten eller ingen praktisk betydning.

Ta eksempelet med en systematisk oversikt over randomiserte forsøk som sammenliknet erfaringene til titusener av friske menn som tok en aspirin daglig med titusener av friske menn som ikke tok tabletten. Oversikten viser en lavere prosentandel med hjerteinfarkt hos dem som tok aspirin. Forskjellen er ”statistisk signifikant”, og det er dermed lite sannsynlig at forskjellen skyldes tilfeldigheter.

Det betyr ikke nødvendigvis at forskjellen har praktisk betydning. Hvis faren for at en frisk mann rammes av hjerteinfarkt allerede er svært liten, kan det være grunnløst å ta et medikament for at faren skal bli enda mindre, særlig siden aspirin har kjente bivirkninger. Noen av disse, for eksempel blødninger, kan føre til dødsfall. [1]

På bakgrunn av dokumentasjonen fra den systematiske oversikten kan vi anslå at dersom 1000 menn tar aspirin daglig i ti år, vil fem av dem unngått hjerteinfarkt i løpet av den perioden mens tre vil få alvorlige blødninger.