Hvordan oppfatter du tankene på denne nettsiden?

Portrayal of dialogue between doctor and patient and some questions to ask.

Dialogue between doctor and patient and some questions to ask (click to enlarge).

Selv om ingen legekonsultasjoner er like, er de grunnleggende prinsippene for å komme til en best mulig konklusjon, slik vi ønsker å vise med denne nettsiden de samme.

Målet er at både pasient og lege skal sitte igjen med en tilfredsstillende følelse av at de i fellesskap har arbeidet seg gjennom momentene i lys av den mest relevante og beste dokumentasjonen som foreligger.

Pasienter oppsøker leger med en lang rekke helseproblemer – noen kortvarige; noen langvarige; noen livstruende; andre bare “plagsomme”. Deres personlige omstendigheter vil være forskjellige, men alle vil ha spørsmål som må besvares før de kan bestemme seg for hva de vil gjøre.

La oss illustrere dette først med en konsultasjon mellom en pasient og en lege om et vanlig problem: osteoartritt (slitasjegikt) i knærne. Deretter vil vi ta for oss noen grunnleggende momenter om bruk av forskningsdokumentasjon for å besvare spørsmål som pasienter med en lang rekke tilstander har når de oppsøker legen, og som kanskje leserne av denne boken sitter igjen med etter å ha lest de tidligere kapitlene.