Pusteproblemer hos premature barn

Noen forskningsprosjekter er verken gode eller dårlige -­ de er rett og slett bare unødvendige. Et eksempel på denne typen forskning gjelder premature barn. Når barn blir født for tidlig, kan lungene deres være underutviklet, noe som kan medføre risiko for livstruende komplikasjoner som akutt lungesviktsyndrom. I begynnelsen av 1980-tallet fantes det overveldende dokumentasjon på at steroider gitt til gravide kvinner som risikerte å føde for tidlig, reduserte tilfeller av akutt lungesviktsyndrom og død hos nyfødte. Likevel fortsatte man å gjennomføre forsøk de neste ti årene der steroider ble sammenliknet med placebo eller ingen behandling.

Hvis resultatene av tidligere studier var blitt gjennomgått systematisk og slått sammen i en meta-analyse, er det usannsynlig at flere av de senere forsøkene ville blitt gjennomført – den samlede dokumentasjonen ville ha vist at det rett og slett ikke var behov. Disse unødvendige forsøkene medførte altså at halvparten av deltakerne i studiene ble nektet effektiv behandling.