Preeklampsi hos gravide kvinner

Et annet eksempel på fremragende forskning gjelder gravide kvinner. På verdensbasis dør ca. 600 000 kvinner hvert år av komplikasjoner som følge av graviditet. De fleste av disse dødsfallene skjer i utviklingsland, og mange er forbundet med krampeanfall, en tilstand som kalles eklampsi (svangerskapsforgiftning). Dette er en alvorlig sykdom som kan ta livet av både mor og barn. Kvinner med forstadiet preeklampsi har høyt blodtrykk og proteiner i urinen.

I 1995 viste forskning at injeksjoner med magnesiumsulfat, en enkel og billig medisin, kunne forhindre at slike anfall oppsto på nytt hos kvinner med svangerskapsforgiftning. Den samme studien viste også at magnesiumsulfat fungerte bedre enn andre krampeforebyggende medikamenter, blant annet et som var mye dyrere. Forskerne visste derfor at det var viktig å finne ut om magnesiumsulfat kunne forhindre at kramper oppstod hos kvinner med svangerskapsforgiftning.

”Magpie”-forsøket, som ble designet for å besvare dette spørsmålet, var et stort og viktig forskningsprosjekt, og omfattet mer enn 10 000 gravide kvinner med svangerskapsforgiftning fra over 33 land i hele verden. I tillegg til den vanlige helsehjelpen fikk halvparten av kvinnene en injeksjon med magnesiumsulfat og halvparten fikk placebo. Magpie ga entydige og overbevisende resultater. Den viste at magnesiumsulfat mer enn halverte faren for å få kramper.  Dessuten ble det dokumentert at medisinen kunne redusere risikoen for at moren ville dø, selv om risikoen for barnet ikke så ut til å bli mindre. Bortsett fra små bivirkninger virket det ikke som om magnesiumsulfat var skadelig verken for mor eller barn. [4, 5]

  • Ichalmers

    Replace ‘pregnancyassociated convulsions’ by ‘pregnancy-associated convulsions’

    Replace ‘sideeffects’ by ‘side-effects’

    • Anonymous

      Done