HIV-smitte hos barn

Resultatene av god forskning har også hatt stor betydning for barn med HIV (humant immunsviktvirus) som er årsaken til AIDS. På slutten av 2009 viste tall fra UNAIDS (FNs HIV/AIDS-program) at anslagsvis 2,5 millioner barn hadde HIV på verdensbasis. 2,3 millioner av disse levde sør for Sahara i Afrika. Hver time døde rundt 30 barn på grunn av AIDS. [6] Bakterielle infeksjoner som lungebetennelse, som henger sammen med barnas svekkede immunsystem, er en vanlig dødsårsak.

Trimetoprim–sulfametoksazol er et lett tilgjengelig og rimelig antibiotika som er blitt brukt i mange år til behandling av barn og voksne med lungebetennelse uten sammenheng med AIDS. Studier av voksne med HIV viste dessuten at medikamentet reduserer andre komplikasjoner av bakterielle infeksjoner. [7]

Da foreløpige resultater tydet på at infeksjoner hos HIV-smittede barn også ble redusert begynte en gruppe britiske forskere sammen med kolleger i Zambia å kartlegge effektene av trimetoprim–sulfametoksazol som en mulig forebyggende medisin. Studien, som varte i ca. to år, ble igangsatt i 2001 og sammenliknet antibiotika med placebo hos mer enn 500 barn. Resultatet ble tydelig tidligere enn antatt da det før forsøket var ferdig viste seg at medikamentet reduserte AIDS-relaterte dødsfall med 43 % (74 dødsfall i trimetoprim–sulfametoksazol -gruppen sammenliknet med 112 i placebogruppen) og at behovet for sykehusinnleggelse også ble redusert Komiteen som gransket resultatene, anbefalte på dette tidspunktet å avslutte forsøket.

En direkte følge ble at alle barna i undersøkelsen fikk trimetoprim–sulfametoksazol på initiativ fra den zambiske regjering. WHO og UNICEF endret umiddelbart sin medikamentanbefaling for HIV-smittede barn og dette har hatt stor betydning. [8, 9] Disse organisasjonene har fortsatt å anbefale trimetoprim–sulfametoksazol som en billig, livreddende og trygg behandling for denne gruppen barn. [10]