Fordreid prioritering innen forskning

I denne underseksjonen:

Introduksjon:

For de fleste organisasjoner som støtter biomedisinsk forskning og for de fleste forskere som gjennomfører den, er målsettingen klar: Å bidra med informasjon som kan forbedre folks helse. Men hvor mange av de biomedisinske forskningsrapportene i millionantall som blir publisert hvert år, gir nyttige bidrag til dette gode formålet?