Epidural som smertestillende for fødende kvinner

Betydningen av å evaluere behandlingsutfall sett fra pasientenes side, fremkommer klart ­ til skrekk og advarsel ­ i tidlige studier av epidural som smertestillende middel for fødende kvinner.

I 1990-årene gjennomgikk forskere erfaringer med epidural sammenliknet med andre typer smertelindring i kontrollerte studier. Til tross for at millioner av kvinner hadde fått tilbud om epidural de foregående 20 årene, anslo forskerne at færre enn 600 så ut til å ha deltatt i relativt objektive sammenlikninger med andre former for smertelindring. De fant ni sammenliknende studier som de mente var pålitelige å samle og analysere. Sammenlikningene ble vanligvis gjort med fokus på hormonnivå og andre stoffer som man trodde var knyttet til stress under fødselen. Utfallet for barna ble også viet noe oppmerksomhet.

Likevel fantes det bare sammenlikninger av smerter som kvinnene selv rapporterte om, i to av alle forsøkene. Med andre ord hadde de som gjennomførte studiene, i stor grad oversett den virkningen som åpenbart var den viktigste nemlig hvor effektiv smertelindringen var. [13]

Navigate Content