Publiser alle resultater og gjør dem tilgjengelig

Selektiv rapportering av forskningsresultater kan føre til alvorlige skjevfremstillinger. Enkelte ”negative” studier blir aldri publisert fordi resultatene ikke svarer til forventningene hos forskerne eller de som finansierte forskningen. Dersom det ikke lages en rapport som forteller hele historien om prosjektet, forsvinner studien uten å etterlate seg spor. [8]

Dessuten hender det at resultater i publiserte studier bare gjengis selektivt ­- det vil si at noen resultater blir utelatt, for eksempel fordi de setter den utprøvde behandlingsmetoden i et dårlig lys. [9] Pasienter har lidd og dødd på grunn av fordreide forskningsrapporter.

Denne praksisen er både uetisk og uvitenskapelig.