Tiltaksplan – ting du kan gjøre

 1. Kartlegg hvilke spørsmål om behandlingseffekter du synes er viktige.
 2. Lær deg å gjenkjenne usikkerhet; ta ordet; still spørsmål; finn fram til ærlige svar.
 3. Ikke vær redd for å spørre legen din om hvilke behandlingsmetoder som finnes; hva som kan skje dersom du velger en bestemt behandling; OG hva som kan skje hvis du ikke gjør det.
 4. Når du vurderer alternative behandlingsmetoder kan informasjon om beslutningsverktøy på OHRI sin nettside være til nytte.
 5. Bruk pålitelige nettsteder som NHS Choices. Se også: “Hvordan får vi så et bedre helsevesen”.
 6. Ha sunn skepsis til ubegrunnede påstander og artikler i mediene om ”gjennombrudd” innen medisinsk behandling, og om hvordan ”tall” blir rapportert i mediene – særlige store tall i overskriftene!
 7. Vær kritisk til behandlingsmetoder som du eller familien får tilbud om, og som baserer seg på ”synsing” eller forutinntatthet uten å bli underbygd av pålitelig dokumentasjon. Vær på vakt overfor unødvendige “merkelapper” på sykdom,og overbehandling. Finn ut om den aktuelle sykdommen anses å ha stor eller lav risiko for deg. Spør hva som vil skje dersom ikke noe blir gjort med en gang.
 8. Si ja til å delta i en klinisk studie bare dersom (i) forskningsprotokollen er blitt registrert og offentliggjort; (ii) protokollen henviser til systematiske oversikter over pålitelig dokumentasjon som viser at studien kan forsvares; og (iii) du mottar en skriftlig forsikring om at resultatene av studien vil bli publisert i sin helhet og sendt til alle deltakere som ønsker det.
 9. Vær positiv overfor og villig til å samarbeide med leger, forskere, forskningsinstitusjoner og andre som prøver å fremme forskning på spørsmål som har vært lite belyst, om behandlingseffekter som også du synes er viktige.
 10. Oppmuntre til mer opplæring om virkningene av feilkilder og tilfeldighetenes spill, og be politikere og andre om å gjøre mer for å legge vekt på dette i skolens pensum helt fra barneskolen av.
 • Anonymous

  Ian Chalmers may be able to negotiate this sort of thing with his doctors, but in the seven minute consultation I get with my NHS GP a discussion of the evidence is simply a fantasy, and challenging the evidence is likely to end the consultation there and then.

  • Iain Chalmers

   Don’t despair, K991! Many of yesterday’s fantasies have become today’s realities. If you care enough about getting clear answers to some of the questions that are most important to you, you’ll be more likely to be successful in getting them, even within a 7-minute consultation.

 • Dr. Amy Price

  Book a double appointment so these needs can be addressed. Your GP wouldn’t consider treatment on her/himself without considering these questions why should you? Also many of these questions can be answered by you finding information yourself online through sites like NHS choices and the treatments may also be ones that are not offered via the healthcare system so all the more reason to check out the details to avoid being hurt or scammed. The first three questions should be part of any info pack about your treatment. It is important to find a GP you trust with your health questions and who respects your values. It is reported that listening to the patient only takes an extra 90 seconds of time on average.