Tiltaksplan – ting du kan gjøre

  1. Kartlegg hvilke spørsmål om behandlingseffekter du synes er viktige.
  2. Lær deg å gjenkjenne usikkerhet; ta ordet; still spørsmål; finn fram til ærlige svar.
  3. Ikke vær redd for å spørre legen din om hvilke behandlingsmetoder som finnes; hva som kan skje dersom du velger en bestemt behandling; OG hva som kan skje hvis du ikke gjør det.
  4. Når du vurderer alternative behandlingsmetoder kan informasjon om beslutningsverktøy på OHRI sin nettside være til nytte.
  5. Bruk pålitelige nettsteder som NHS Choices. Se også: “Hvordan får vi så et bedre helsevesen”.
  6. Ha sunn skepsis til ubegrunnede påstander og artikler i mediene om ”gjennombrudd” innen medisinsk behandling, og om hvordan ”tall” blir rapportert i mediene – særlige store tall i overskriftene!
  7. Vær kritisk til behandlingsmetoder som du eller familien får tilbud om, og som baserer seg på ”synsing” eller forutinntatthet uten å bli underbygd av pålitelig dokumentasjon. Vær på vakt overfor unødvendige “merkelapper” på sykdom,og overbehandling. Finn ut om den aktuelle sykdommen anses å ha stor eller lav risiko for deg. Spør hva som vil skje dersom ikke noe blir gjort med en gang.
  8. Si ja til å delta i en klinisk studie bare dersom (i) forskningsprotokollen er blitt registrert og offentliggjort; (ii) protokollen henviser til systematiske oversikter over pålitelig dokumentasjon som viser at studien kan forsvares; og (iii) du mottar en skriftlig forsikring om at resultatene av studien vil bli publisert i sin helhet og sendt til alle deltakere som ønsker det.
  9. Vær positiv overfor og villig til å samarbeide med leger, forskere, forskningsinstitusjoner og andre som prøver å fremme forskning på spørsmål som har vært lite belyst, om behandlingseffekter som også du synes er viktige.
  10. Oppmuntre til mer opplæring om virkningene av feilkilder og tilfeldighetenes spill, og be politikere og andre om å gjøre mer for å legge vekt på dette i skolens pensum helt fra barneskolen av.