Tør å tenke på å gjøre mindre

Mer er altså ikke alltid bedre, ­ og dette er et viktig budskap. Hos kvinner med metastatisk brystkreft (spredning) er det i dag betydelig entusiasme for behandlinger som Herceptin. Samtidig gir Herceptin disse pasientene bare en liten sjanse til å forlenge livet, ­enkelte ganger kun målt i dager eller uker på bekostning av alvorlige bivirkninger, eller noen ganger med døden som følge av selve behandlingen. [12,13]

En slik tendens til overbehandling er også tydelig i den andre enden av brystkreftskalaen. Kvinner med forstadiet til kreft har fått for mye og ofte unødvendig behandling. Det gjelder for eksempel ductal carcinoma in situ (DCIS), som blir oppdaget under mammografiscreening. Men DCIS vil kanskje aldri komme til å gi kvinnen problemer i hennes levetid hvis den ikke blir behandlet.

Samtidig blir det oftere stilt spørsmålstegn ved behovet for rutinemessig fjerning av lymfeknuter i armhulen, noe som gir risiko for ubehagelige senskader i armen som lymfeødem, siden slik tilleggsbehandling ikke ser ut til å bedre overlevelsesprosenten sammenliknet med behandlingsregimer uten fjerning. [14]