Samarbeid lover godt for fremtiden

Det finnes utallige måter for pasienter og publikum å engasjere seg i behandlingsutprøving (testing treatments) på.

Vi har allerede antydet at de kan bli de viktigste drivkreftene for å kartlegge hull i vår forståelse og finne nye måter å gjøre ting på. Forskerne kan legge til rette for dette. Pasienter og publikum kan være med i enkelte stadier av arbeidet, men ikke i andre. De kan delta fra det punkt der man blir klar over viktige forskningsspørsmål, til formidling og implementering, og til å oppdatere systematiske oversikter. De kan også utføre andre oppgaver innenfor prosjektet. Noen ganger kan de selv ta initiativ til forskningsprosjekter. Det er ingen faste regler: Det som blir anvendt av strategier og tilnærminger, vil legge føringer for prosjektet. Studien av prostatakreft som vi beskrev over, er et eksempel på at metodene hele tiden er under utvikling – også i løpet av et prosjekt.

Når pasienter og forskere samarbeider utgjør de en mektig gruppe som kan redusere kunnskapshull, noe som vil være til gagn for alle. Det finnes ulike metoder som kan muliggjøre denne type samarbeid, som er tilpasset det enkelte forskningsprosjekt og er en døråpner for godkjennelse og støtte fra nasjonale forskningsorganisasjoner. Det lover godt for fremtiden.