”Mother’s kiss”

Enkle løsninger kan også være virkningsfulle. Småbarn putter noen ganger små gjenstander – plastleker eller plastperler, for eksempel – inn i nesen. Men ofte har de problemer med å blåse for å få dem ut igjen. Teknikken med ”mother’s kiss” for å løsne på den plagsomme gjenstanden – som innebærer at forelderen lukker det frie neseboret og samtidig blåser inn i barnets munn – er uhyre enkelt, samtidig som det er svært effektivt [2], [6].