Imatinib mot kronisk myelogen leukemi

Man har også sett imponerende resultater hos pasienter som har fått imatinib for kronisk myelogen leukemi [4], [5].

Før imatinib ble kjent på slutten av 1990-tallet, responderte denne typen leukemi dårlig på vanlige behandlinger. Ved utprøving av legemidlet hos pasienter som ikke hadde respondert på vanlig behandling, ble prognosene for disse pasientene betraktelig forbedret. Imatinib stabiliserer sykdommen, ser ut til å ha vesentlig livsforlengende effekt sammenliknet med tiden før imatinib, og har stort sett milde bivirkninger. Medikamentet er nå førstevalget blant ulike behandlinger.