Pasientskader som kan unngås

Anbefalte behandlingsformer for hjerteinfarkt slik de fremstod i lærebøker gjennom 30 år ble sammenliknet med dokumentasjon som kunne vært tatt med i betraktning dersom forfatterne hadde gjennomgått forskningsdokumentasjonen systematisk på dette tidspunktet. [11]

Sammenlikningene viste at anbefalingene i lærebøkene ofte var gale fordi forfatterne ikke hadde gjort denne systematiske gjennomgangen. Konsekvensene var katastrofale. I enkelte tilfeller ble pasienter med hjerteinfarkt unndratt livreddende behandling (for eksempel blodproppoppløsende medisin). I andre tilfeller fortsatte leger å anbefale behandlinger lenge etter at det var påvist at de var dødelige (for eksempel bruk av medisiner som reduserer unormal hjerterytme hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt).

Så lenge man unnlater å sammenfatte resultater av studier i systematiske oversikter etter hvert som ny dokumentasjon tilkommer så fortsetter pasientene å bli skadet. Blodsubstitutter som ikke trenger nedkjøling, eller kryssmatching, er selvfølgelig et attraktivt alternativ til ekte blod ved behandling av blødninger. Uheldigvis øker disse produktene risiko for hjerteinfarkt og død. En systematisk oversikt over randomiserte studier har siden slutten av 1990-tallet vist at farene kunne eller burde ha vært erkjent flere år tidligere enn de faktisk ble. [12]