Redusere skjevhet (bias) i systematiske oversikter

I enkeltstudier kan systematiske feilkilder (bias) bidra til fordreide resultater og feilaktige konklusjoner, men akkurat det samme kan skje i systematiske oversikter. For eksempel kan forskere ganske enkelt ”plukke” de studiene som de vet støtter opp om den behandlingen de ønsker å fremme.

For å unngå slike problemer skal det, på samme måte som for enkeltstudier, lages planer for gjennomføring av systematiske oversikter som nedfelles i en forskningsprotokoll. Protokollen må tydeliggjøre hva forskerne vil foreta seg for å redusere betydningen systematiske og tilfeldige feilkilder. Dette omfatter spesifisering av hvilke behandlingsspørsmål oversikten skal omhandle; hvordan aktuelle studier skal identifiseres; hva som gjøres for å minimere risiko for systematiske feil (bias) i utvelgingsprosessen og hvordan dataanalysene skal gjennomføres.