Hvordan egeninteresser og skjeve fremstillinger kan påvirke systematiske oversikter

Hva om de som utfører systematiske oversikter har underliggende egeninteresser som kan påvirke gjennomføringen eller fortolkningen av deres oversikt? Kanskje har oversiktsforfatterne fått penger fra selskapet som tok den nye behandlingen til utprøving. Da dokumentasjonen om virkningen av kjempenattlysolje på eksem ble gjennomgått viste det seg at oversiktsforfattere som hadde tilknytning til legemiddelprodusenten kom til mer entusiastiske konklusjoner enn dem som ikke hadde slike kommersielle bindinger.

Det er imidlertid ikke bare kommersielle interesser som kan føre til bias i oversiktsartikler. Vi har alle våre fordommer som kan påvirke oss – det gjelder både forskere, helsepersonell og pasienter.

Skuffende nok hender det at personer med underliggende egeninteresser utnytter bias for å få behandlinger til å framstå som bedre enn det de faktisk er. [8]

Dette skjer når forskere – ofte av økonomiske grunner, men ikke alltid – overser eksisterende dokumentasjon med viten og vilje. De utformer, analyserer og rapporterer forskning for å kunne fremstille sine egne resultater i et bestemt lys. Dette skjedde i 1990-årene da legemiddelfirmaet som stod bak det anti-depressive legemiddelet Seroxat (paroxetin) holdt tilbake viktig dokumentasjon som antydet at medikamentet faktisk forsterket symptomer hos ungdommer slik at enkelte av disse unge pasientene overveide selvmord som løsning på sin depresjon. [9]

Overrapportering er også et problem. Et fenomen som kalles ”å skjære med ostehøvel” viser til at forskere tar resultatene fra ett enkelt forsøk (osten) og deler dem opp i flere rapporter uten at det fremgår at de individuelle rapportene ikke er uavhengige studier. På den måten kan én enkelt “positiv” studie presenteres som forskjellige artikler i flere tidsskrift å gi en skjev presentasjon av resultatene. [10]

Her igjen vil registrering av forsøk ved oppstart, med et unikt identifikasjonsnummer for hver studie, bidra til å redusere forvirringen som kan oppstå som følge av en slik praksis.