Tilleggsressurser

Ønsker du:

Ønsker du ytterligere informasjon om velkontrollerte studier generelt?

Ønsker du informasjon om hva som er kjent vedrørende behandlingseffekter?

Ønsker du informasjon om hva som ikke er kjent vedrørende behandlingseffekter?

Ønsker du informasjon om aktuell forskning som tar for seg usikkerhetsmomentene knyttet til behandlingseffekter?

Ønsker du å være med på å gjøre forskning om behandlingseffekter bedre og mer relevant?

Ønsker du opplæring i å vurdere forskningsstudier?

Ønsker du å vite mer om felles avgjørelser mellom lege og pasient?

Ønsker du å vite mer om systematiske oversikter over dyreforsøk?